Historia

Det har bott människor här på Vartorp sedan långt, långt tillbaka i historien. Den första vi vet om, och kan namnet på, var en riktig riddare – Rörk Tordsson. Han bodde här fram till 1345 och efter honom kom andra riddare och herremän till.

Familjen Sparre bodde här i flera hundra år innan den siste Sparre till slut blev halshuggen. Sparre-familjen känner många till genom den sorgliga kärlekshistorien om lindanserskan Elvira Madigan och löjtnant Sparre.

På gårdens storhetstid hörde det 2000 tunnland till gården. Den omfattade då också många lantarbetarbostäder varav många fortfarande kan ses i landskapet. Vattnet från Mörrumsån drev både kvarn, sågverk och tröskverk.
Mangårdsbyggnaden byggdes på 1700-talet. Den ligger nu som en jättestenruin i parken, liksom många andra av de byggnader som ursprungligen hörde till Vartorp. På den tiden fungerade gården som ett eget litet samhälle.

I början på 1900-talet såldes gården till ett stort pappersbruk, och blev därmed en del av den framväxande industrialiseringen av Sverige. Huvudbyggnaden blev då barnhem för barn med tuberkulos. Många av de barn som då bodde på hemmet lever än idag.

Vartorp speglar en stor del av Sveriges historia och är märkt av historiens gång, på gott och ont. Vartorp rymmer därför också många historier. Och vi berättar dem gärna vidare.